ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα σχετικά με το αίτημα που θέλετε να υποβάλετε στην ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ελληνικής νομοθεσίας.

Μπορείτε να αιτηθείτε την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντιγράφου αυτών, τη πλήρη διαγραφή ή την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή την εναντίωση σε αυτή, την φορητότητά τους καθώς και την ανάκληση της συγκατάθεσή σας.

Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Προσωπικά Στοιχεία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Τύπος Αιτήματος

Επιλέξτε την ιδιότητα σας και τον τύπο του αιτήματος που επιθυμείτε.
Ιδιότητα *
Τύπος αιτήματος *

Πρόσθετες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα δεδομένα τα οποία αφορά το αίτημα και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν

Λεπτομέρειες αιτήματος


Λόγος/ Αιτιολόγηση

Καθαρισμός Υποβολή